Privacyverklaring

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

Voorbeeld: uw voornaam, familienaam, e-mailadres en IP-adres.

Uw persoonsgegevens zijn beschermd op basis van de Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG).

Wij verzamelen persoonsgegevens op deze website (hierna “site” genoemd) wanneer:

 • u surft op de pagina’s van de site. Wanneer een link u naar een andere website, portaalsite, applicatie, online applicatie of sociaal netwerk brengt - zoals dat met name het geval is voor de applicatie “KMO Security Scan” van de Cyber Security Coalition, die toegankelijk is via deze site -, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten;
 • u contact opneemt met de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (hierna “FOD Economie” genoemd).

1. Doeleinden van de verwerkingen

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens via deze site om:

 • u te informeren;
 • uw vragen te beantwoorden;
 • bezoekers- en kwalitatieve statistieken op te stellen, om de diensten van deze site te verbeteren;
 • u te contacteren of u een antwoord te geven in uw taal.

Als uw verzoek om informatie of een dienst voor een andere overheid bedoeld is, geeft de FOD Economie uw gegevens niet door. De FOD Economie deelt u de gegevens van de bevoegde overheid in kwestie mee en u bent vrij om deze al dan niet te contacteren.

2. Verwerkte gegevens

Persoonsgegevens worden automatisch verzameld en verwerkt in deze twee situaties:

SITUATIES VERZAMELDE EN VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS
U raadpleegt een of meer pagina’s. IP-adres.
U contacteert ons via een elektronisch formulier of via e-mail. Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft.
Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.
Metagegevens die al dan niet verbonden zijn met uw e-mail.

 

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder naar uw IP-adres te linken en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de site te verbeteren:

 • taalkeuze;
 • gebruikte zoekmachine;
 • gebruikte trefwoorden;
 • website waarlangs u gekomen bent;
 • geraadpleegde pagina’s;
 • raadplegingsduur per pagina;
 • lijst van gedownloade bestanden;
 • datum en uur van toegang;
 • gebruikte browser;
 • platform en/of besturingssysteem dat op uw computer geïnstalleerd is.

3. Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine informatiebestanden die automatisch opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer bevatten.

Deze cookies maken de toegang tot de site en het surfen gemakkelijker. Ze zorgen er ook voor dat de snelheid en de gebruiksefficiëntie van de website toenemen. Ze kunnen ook gebruikt worden om de site aan te passen aan uw persoonlijke voorkeuren. Cookies laten eveneens toe het gebruik van een website te analyseren om eventuele problemen te identificeren en op te lossen.

De configuratie van de meeste browsers biedt u de kans om cookies te aanvaarden of te weigeren en u telkens te melden wanneer er een cookie gebruikt wordt. U kunt deze cookies weigeren, al kan dit wel gevolgen hebben voor een optimale surfervaring en voor de functionaliteit van de diensten op de site. U kunt de helpfunctie van uw browser raadplegen voor meer informatie.

4. Bewaringsduur

De gegevens worden bewaard voor een duur die niet langer is dan nodig voor de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens verwerkt worden.

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer bewaard worden.

5. Veiligheid

De FOD Economie waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruikt de FOD Economie beveiligingstechnieken en -procedures die om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschreven worden op deze pagina.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, beperking van de verwerking, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten met betrekking tot de verzamelde persoonsgegevens: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

Stuur een e-mail of brief naar de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Economie, samen met een recto-versoscan of een recto-versokopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen.

Uw aanvraag wordt binnen 30 kalenderdagen behandeld. Als uw aanvraag complex is of onze diensten veel aanvragen moeten verwerken, dan wordt deze termijn verlengd met 60 dagen.

Contactadressen
Per e-mail: dpo@economie.fgov.be
Per brief:
Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data Protection Officer - Bureau van de voorzitter
Bureau 9 A01
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel

7. Klachten

Als u vindt dat de FOD Economie uw persoonsgegevens niet verwerkt heeft in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E-mail: contact@apd-bga.be

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de FOD Economie:

Per e-mail: dpo@economie.fgov.be

Per brief:
Federale overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie
Data Protection Officer - Bureau van de Voorzitter
Bureau 9 A01
Vooruitgangstraat 50
1210 Brussel